Ki végezhet könyvelés a társasházaknál?

társasház könyvelés: Életterünk a ház ahol laktunk egy társasház. A rendszerváltás után az önkormányzati és vállalati tulajdonú épületek fenntartására az Önkormányzatoknak nem volt elég forrása, a vállalatok pedig már nem láttak el szociális feladatokat, ezért az önkormányzati és vállalati lakások értékesítésére rendeletek születtek. A lakások lakói kedvezményesen juthattak hozzá azokhoz az ingatlanokhoz, amelyekben éltek. Így lettünk mi is egy volt vállalati lakás tulajdonosai.
A volt önkormányzati és vállalati lakások értékesítésének a gyakorlata az volt, hogy megbízta egy céget aki a műszaki felmérést és az értékesítést elvégezte. A cég képviselői a meglévő tervrajzokkal bejárták az épülteket felmérték a lakásokat, és új alaprajzokat készítettek. Az ingatlan elhelyezkedése, műszaki állapota alapján értékbecslést készítettek az ingatlanok piaci értékére és megállapították, hogy lakottan mennyit ér az ingatlan. Elvégezték az ingatlanok földhivatali megosztását. Minden ingatlan önálló helyrajzi számot kapott. A volt önkormányzati és vállalati házakból társasházat alapítottak. Kezdetben több épületből lett egy-egy társasház, később már épületenként önálló társasházat alapítottak. Így történt, hogy volt két önálló épületű 10 emeletes házból is egy társasház és egy társasházzá lett alapítva néhány 6 lakásos épület is.
A társasház alapításának a feltétele legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, illetőleg legalább egy lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába kerüljön. Az épülethez tartozó földterület és egyéb külön tulajdonként nem nevesített épületrészek közös tulajdonba maradnak.
A társasház legfontosabb dokumentuma az alapító okirat, melyet alapításkor az illetékes Földhivatalba is be kell nyújtani.
A társasház legfontosabb szerve a közgyűlés. A társasházaknál közös képviselőt (intéző bizottságot), számvizsgáló bizottságot kell választani. A közös képviselő a Társasházi törvényben meghatározott feladatokat jogosult és köteles ellátni. A társasház könyvelését közös képviselő nem láthatja el, csak mérlegképes könyvelő képesítéssel lehet végezni.
E néhány soros kitérő után kanyarodjunk vissza az előzőekhez. A vállalati lakásból társasház lett. Az alapító közgyűlésen közös képviselőt kellet választani. Alig voltunk néhányan, mégis kemény vita támadt, ki legyen a közös képviselő. Végül kiválasztottuk az egyik lakót, aki a többiekkel ellentétben kevésbé tiltakozott a nagy feladat ellátása ellen.
A közös képviselőnk minden a törvényben előírt feladatot ellátott. Évente (illetve szükség esetén) összehívta a közgyűlést, gondoskodott a költségvetés és beszámoló elkészítéséről és elfogadásáról, biztosította az épület fenntartását, kezelte a társasház számláját, beszedte a közös költséget. Vezette a szükséges nyilvántartásokat, azokat kérésre a tulajdonosoknak is rendelkezésére bocsátotta és nem utolsó sorban elvégezte a társasház könyvelését is.
Most joggal kérdezik, hogy az hogy lehetett? Úgy, hogy a közös képviselőnk egyben mérlegképes könyvelő is volt, így jogosult volt a társasház könyvelés lebonyolítására is.

Vannak még jó társasház könyvelés cikkeink, nem akarja azokat is elolvasni?